بوش موتور

بوش موتور

بوش موتور

شماره فنی 1105800

 

توضیحات

بوش موتور

شماره فنی ۱۱۰۵۸۰۰

کارخانه ایتالیا