کارتریج

کارتریج

کارتریج 25 گالن

شماره فنی 3G2834

توضیحات

کارتریج ۲۵ گالن

شماره فنی ۳G2834

کارخانه ایتالیا